RusReis.nl, russischvisum.nl, en dit?

 

RusReis.nl kent sinds jaren een eigen site, speciaal voor wie een Russisch visum nodig heeft: russischvisum.nl .

We 'ontzorgen' daarbij, door onder andere digitaal het Russische visumaanvraagformulier voor je in te vullen. Dat kost per persoon een kwartiertje. Voor wie echt alles zo goedkoop mogelijk wil, en zelf zat tijd heeft voor allerhande invulwerk, is deze site: om toeristen die naar Rusland willen op een toeristisch visum aan het toeristische voucher te helpen dat je daarvoor als ondersteunend document nodig hebt. Voor het zelf invullen van je digitale visumaanvraag op visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx zie onze invulhulp.