RusReis.nl, russischvisum.nl, en dit?

 

RusReis.nl bedient sinds jaren via een eigen domeinnaam (internetadres) reizigers die een Russisch visum nodig hebben: russischvisum.nl. Inmiddels vormen rusreis.nl en russischvisum.nl (overigens ook belarusvisum.nl) één gecombineerde website.

We 'ontzorgen' daarbij, door voor reizigers het visumaanvraagformulier in te vullen. Dat kost per persoon een kwartiertje. Voor wie echt alles zo goedkoop mogelijk wil, en zelf zat tijd heeft voor allerhande invulwerk, is deze site: om toeristen die naar Rusland willen op een toeristisch visum aan het toeristische voucher te helpen dat je daarvoor als ondersteunend document nodig hebt. Voor het zelf invullen van je digitale visumaanvraag op visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx zie onze invulhulp.